خط 114

اطلاعات شرکت

TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. 
Dr. Ramón Carrillo 256 
پوشش حمل و نقل عمومی خط 114 در ظرف Ciudad Autónoma de Buenos Aires.