مسیر 41 Ramal 2 x Av. Dorregoاز Once تا Munro

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Constitucion - La Rioja - Ecuador - B. Mitre - Paso - Viamonte - Larrea - J. A. Pacheco de Melo - Azcuenaga - Av. Gral. Las Heras - Calzada Circular Plaza Italia - Av. Santa Fe - Av. L. M. Campos - Av. Dorrego - Av. Cabildo - Av. Congreso - Vuelta de Obligado - Quesada - M. Acha - Av. Dr. R. Balbin - Av. B. Mitre - C. Villate - Sgto. Baigorria (Norte) - Velez Sarsfield - B. Ader - R. Obligado - Cap. Cajaraville - J. Ingenieros

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر