مسیر 22 R2 Pto.Nuevo-Quilmesاز Av. Pte. R. Castillo تا Laprida (331)

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Pte. R. Castillo - Av. Comodoro Py - Av. Antartida Argentina - Av. Ramos Mejia - Av. del Libertador - Av. L. N. Alem - Av. Rivadavia - Bolivar - Ruy Diaz de Guzman - Pi y Margall - Av. Regimiento de Patricios - Brandsen - Av. M. Montes de Oca - Rio Cuarto - Acceso Rio Cuarto - Autopista 9 de Julio - Nuevo Puente Pueyrredon - Av. Pavon - Av. B. Mitre - Av. D. Rocha - Dardo Rocha - Cerrito (119) - Av. San Martin - Zapiola (131) - Belgrano - A.Baranda (357) - C. Pellegrini (312) - Gran Canaria (351) - Corrientes (314) - Av. Vte. Lopez (353) - Laprida (331)

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر