مسیر 9 R2 Retiro-V.Carazaاز Mendoza تا Av. Antartida Argentina

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Mendoza - 1º de Mayo - Tagle - Chubut - Jose M. Moreno - ? - Cnel. Osorio - Cnel. I. Warnes - Tte. Cnel. J. Obon - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - E. Ochoa - Dekay - Quilmes - Av. Caseros - Salta - Av. Brasil - Piedras - Esmeralda - Av. Santa Fe - Maipu - Av. del Libertador - San Martin - Dr. G. Martinez Zuviria - Av. Ramos Mejia - Av. Antartida Argentina

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر