مسیر 15 Fonaviاز Fonavi تا Valentín Alsina

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Calle A - Alvear (Ruta 202) - Calle s/n 90 - Acceso s/n 92 - Panamericana - Acceso Panamericana-Gral.Paz N - Donado - Pico - Holmberg - Aut. Gral. Paz - Av. del Libertador - Juramento - Av. Virrey Vertiz - Av. L. M. Campos - Av. Santa Fe - Av. Scalabrini Ortiz - Murillo - Malabia - Av. Warnes - L. Marechal - Av. Diaz Velez - Rio de Janeiro - Av. Rivadavia - Senillosa - Chaco - Av. La Plata - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Pte. Peron - Habana

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر