مسیر 174 A3 Liniers-C.Evitaاز El Cisne تا R. Falcon

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

El Cisne - El Mistol - El Lenatero - El Yucan - El Payador - De Rodriguez Balancini Vda. de - El Espejo - ? - La Peperina - El Tala - El Benteveo - El Zampa - Isabel La Catolica - La Lampaya - El Lapacho - La Mulita - El Nogal - El Tatuva - El Pindo - Int. Crovara - Catulo Castillo - La Tirica - La Quilla - Rotonda La Tablada - Av. Mons. Bufano - Rotonda San Justo - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Pichincha - Australia - Dr. I. Arieta - Pte. Arturo Illia - Gral. Mosconi - T. J. Villegas - Eva Peron - Diaz Velez - Av. Diaz Velez - Ing. Pereyra - Ibarrola - R. L. Falcon - R. Falcon