مسیر 37 C Palermo-Lanusاز Av. H. Yrigoyen تا J. F. Kennedy

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. H. Yrigoyen - Av. Pavon - Av. Cabildo - Av. B. Rivadavia - Ecuador - Fco. Pienovi - Pte. Victorino de la Plaza - Av. Velez Sarsfield - Av. Entre Rios - Av. Callao - Av. Gral. Las Heras - Calzada Circular Plaza Italia - Av. Sarmiento - Av. Colombia - Cervino - J. F. Kennedy

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر