مسیر 79 Const.-San Joseاز R. Calzada تا Salta

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

R. Calzada - D. Rocha - Int. Gonzalez - Jorge - Republica Argentina - Bynnon - Salta - Av. E. Peron - Dr. C. Collivadino - Armesti - B. Roldan - Granaderos - Malabia - 29 de Septiembre - Puente Escalada - Av. H. Yrigoyen - Av. Pavon - Av. Cabildo - Av. B. Rivadavia - Ecuador - Fco. Pienovi - Pte. Victorino de la Plaza - Av. Velez Sarsfield - Australia - Av. Pinedo - Dr. R. Carrillo - Av. A. Alcorta - Av. Caseros