مسیر 378 Liniers-G.Catanاز Acceso Ramon Falcon تا E.S. Perez

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Acceso Ramon Falcon - Lateral General Paz - Rafaela - Ibarrola - Av. Rivadavia - Rivadavia - Bolivar - Alsina - Av. de Mayo - Cnel. Diaz - T. J. Villegas - Rincon - Peru - ? - Zapiola - H. Yrigoyen - Almafuerte - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Rotonda San Justo - Av. Luro - Victor Martinez - Pedro Obligado - G. Ezeiza - Ruta Prov. 21 - B. Matienzo - La Gardenia - Comodoro Py - Apipe - Fournier - Riglos - Barrientos - Ruiz de los Llanos - Libres - E.S. Perez