مسیر 117 Santa Martaاز Estación Rivadavia تا Santa Marta

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Iparaguirre - Copihue - Virgilio - Arlucea - Homero - Av. Escobar - Tabare - Quesada - C. de Alas - ? - Baradero - Av. Pte. J. D. Peron - Peron Rotonda Este - Puente La Noria - Aut. Gral. Paz - Av. Cnel. Roca - Soldado de la Frontera - Ana Diaz - Cafayate - Goleta Maldonado - Corbeta Agreable - B. Congreso Nacional - Av. L. de la Torre - Cnel. M. Chilavert - Av. Riestra - Larrazabal - Tonelero - Humaita - Cosquin - Av. Rivadavia

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر