مسیر 107 P.Avellaneda-Cdad.Uniاز Av. Olivera تا Calle 2

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Olivera - R. Falcon - Av. Lacarra - Carrasco - Gral. C. Diaz - Bermudez - Av. S. M. del Carril - Marcos Paz - Nueva York - R. Gutierrez - Gualeguaychu - Bahia Blanca - Fernandez de Enciso - Av. Gral. Mosconi - Av. Olazabal - Bucarelli - Monroe - F. D. Roosevelt - Diaz Colodrero - T. A. Le Breton - Valdenegro - Nahuel Huapi - M. Ugarte - Av. Melian - Av. Dr. R. Balbin - Blanco Encalada - O Higgins - Mendoza - Av. del Libertador - Dragones - Echeverria - Castaneda - La Pampa - Int. Cantilo - Av. Int. G?ldes - Calle 2 - Calle 4 - Calle 3 - Calle 1 - Rotonda C.Universitaria

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر