مسیر 45 Semirápido x Autopistaاز Retiro تا Lanús

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Comodoro Py - Av. Antartida Argentina - Av. Ramos Mejia - Av. del Libertador - Av. L. N. Alem - Reconquista - Av. Cordoba - Esmeralda - Paraguay - Maipu - Chacabuco - Av. J. de Garay - Lima oeste - Av. Brasil - Lima - Av. Caseros - Av. A. Alcorta - Dr. R. Carrillo - Av. Suarez - Vieytes - Av. Iriarte - San Antonio - O. Cruz - Av. Velez Sarsfield - Fco. Pienovi - Ecuador - Av. B. Rivadavia - Av. Galicia - Av. Pavon - Av. H. Yrigoyen - Carlos Gardel - Rio de Janeiro - Av. Cnel. Leonardo Rosales

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر