مسیر 180 R155 C.Central-G.Cataاز Bouchard تا Ruta Prov. 21

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Bouchard - Tucuman - Talcahuano - Lavalle - Jean Jaures - Sarmiento - Bulnes - Av. Boedo - C. Calvo - Av. Pedro Goyena - San Jose de Calasanz - Av. Rivadavia - Colpayo - Yerbal - Rojas - Hortiguera - Av. J. B. Alberdi - Pilar - S. Garcia Grande de Zequeira - Av. L. de la Torre - Av. De los Corrales - L. De la Torre - Chiclana - Argentina - Int. Crovara - ? - Cristiania - Ruta Prov. 21

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر