مسیر 86 R2 Pra.Junta-G.Catanاز Av. Rivadavia تا Saenz

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Rivadavia - Aut. Gral. Paz - Aut. Tte. Gral. P. Ricchieri - Olavarria - Unanue - Boulogne Sur Mer - De la Cooperacion - Los Nogales - Italia - El Payador - M.M. de G?s - El Cisne - El Lecheron - El Lenatero - El Yucan - De Rodriguez Balancini Vda. de - ? - Rotonda Querandi - Ruta Prov. 21 - Cepeda - Saenz

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر