مسیر 51 Constitucion-Canningاز San Jose تا Av. H. Yrigoyen

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

San Jose - Av. Brasil - Salta - Ciudadela - Lima oeste - Gral. Hornos - Dr. E. Finochietto - Av. M. Montes de Oca - Av. Pedro de Mendoza - Pte. Pueyrredon - Av. B. Mitre - Av. Pavon - Av. H. Yrigoyen

مسیرهای مشابه

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر