مسیر 160 G Claypole-C.Univ.از Calle 3 تا Humahuaca

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Calle 3 - Rotonda C.Universitaria - Calle 1 - Av. Int. G?ldes - Int. Cantilo - Puente A.Labruna - Acceso Lugones - Av. L. Lugones - La Pampa - Armauer Hansen - Av. V. Alsina - Av. E. Tornquist - A. Bello - Av. Dorrego - Cervino - Fray Justo Santa Ma. de Oro - Av. Santa Fe - Calzada Circular Plaza Italia - Av. Gral. Las Heras - Av. Scalabrini Ortiz - Charcas - Malabia - Paraguay - Av. Medrano - Castro Barros - Venezuela - Av. Boedo - Av. J. de Garay - Raulet - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Pte. Peron - J. Farrel - Veracruz - Jose I. Rucci - Gdor. Gral. Viamonte - Jose M. Moreno - Av. H. Yrigoyen - Cnel. Lugones - E. Del Valle Iberlucea - Dr. L. A. Maspero - Puente Escalada - 29 de Septiembre - Av. Alsina - Av. Alte. Brown - Av. T. Espora - ? - Rojas Ricardo - C. Pellegrini - Colon - Alsina - Sarratea - 2 de Abril - Libertad - Av. Monteverde - Humahuaca