مسیر 109 Liniers-Correo Centraاز Av. E. Madero تا Gana

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. E. Madero - Av. Cordoba - Av. Estado de Israel - Aguirre - Malabia - Murillo - Av. J. B. Justo - Av. San Martin - Av. Alvarez Jonte - ? - Bahia Blanca - Baigorria - Irigoyen - Nazarre - Madero - Nogoya - Gana

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر