مسیر 2 Aduana-La Matanzaاز Las Heras تا Av. Belgrano

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Las Heras - Hernandarias - Alte. Brown (Ramos Mejia) - Colon - Diaz Velez - Tonelero - Av. Gral. Paz (Este) - Av. Rivadavia - Rosario - Venezuela - Muniz - Av. Belgrano

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر