مسیر 378 Liniers-R.Castilloاز Acceso Ramon Falcon تا Mendez de Andes

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Acceso Ramon Falcon - Lateral General Paz - Rafaela - Ibarrola - Av. Rivadavia - Rivadavia - Bolivar - B. Mitre - Pueyrredon - Gral. Acha - Gral. San Martin - T. J. Villegas - Gral. Mosconi - Constitucion - Rincon - Peru - ? - Zapiola - H. Yrigoyen - Almafuerte - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Islas Malvinas - Asuncion - Cristiania - J. de Alagon - Av. Marconi - F. Llavallol - C. Casares - Chavarria - Santa Cruz - Cte. Granville - V. De la Plaza - Jaramillo - Beazley - Contraalte. Cordero - Mendez de Andes