مسیر 378 Liniers-R.Castilloاز Mendez de Andes تا Acceso Ramon Falcon

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Mendez de Andes - Contraalte. Cordero - Beazley - Jaramillo - ? - Cte. Granville - Santa Cruz - Chavarria - C. Casares - F. Llavallol - Av. Marconi - J. de Alagon - Cristiania - Islas Malvinas - Asuncion - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Almafuerte - H. Yrigoyen - Zapiola - Peru - Rincon - T. J. Villegas - Constitucion - Gral. Mosconi - Gral. San Martin - Gral. Acha - Pueyrredon - B. Mitre - Bolivar - Rivadavia - Av. Rivadavia - Ibarrola - Rafaela - Lateral General Paz - Acceso Ramon Falcon