مسیر 80 M x Murguiondoاز Barrio Sarmiento تا Belgrano

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Juan XXIII - Avelino Diaz - Av. Cnel. Roca - Cosquin - B. de Astrada - Canada de Gomez - Av. Fco. F. de la Cruz - Dellepiane (Lateral Este) - Av. Riestra - Larrazabal - Aquino - Murguiondo - Zelarrayan - Oliden - Av. Eva Peron - Av. L. de la Torre - Bragado - Pilar - Tonelero - T. Gordillo - Av. Rivadavia - Aut. Gral. Paz - Av. F. Beiro - Av. De los Incas - Delgado - Av. Elcano - Virrey del Pino - Av. Cabildo - Juramento

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر