مسیر 19 Once-Carapachayاز Av. Pueyrredon تا Cap. Cajaraville

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Pueyrredon - Av. Rivadavia - J. Salguero - Guardia Vieja - Av. Estado de Israel - Aguirre - J. Alvarez - Velazco - Guevara - Maure - Av. Corrientes - Av. F. Lacroze - Charlone - Olleros - Av. Alvarez Thomas - Av. Elcano - Superi - ? - Quesada - Cap. Gral. R. Freire - M. Pedraza - Pinto - Ramallo - Av. San Isidro Labrador - Deheza - Av. Cabildo - Av. Maipu - Acassuso - D. F. Sarmiento - M. Pelliza - Cnel. M. Rosetti - F. Borges - B. Parera - San Lorenzo - Armenia - Pte. Derqui - Antartida Argentina - Fray M. Esquiu - Ituzaingo - Independencia - Chiclana - Cap. Cajaraville

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر