مسیر 32 Once-Lanusاز Velez Sarsfield تا B. Mitre

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Velez Sarsfield - 20 de Octubre - Juan Pineiro - 2 de Mayo - Gdor. Carlos Casares - Cnel. Ocampo - San Martin - Cnel. D Elia - Dr. L. Murature - Cnel. Sayos - Av. Rivadavia - Gdor. Gral. Viamonte - Cnel. Osorio - ? - Dr. J. Darregueira - Tte. Cnel. J. Obon - Cnel. I. Warnes - Camino de la Rivera Sur - R. de Escalada de San Martin - Sdor. F. Quindimil - Carabobo - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - Sanchez de Loria - Av. Brasil - 24 de Noviembre - T. M. de Anchorena - B. Mitre

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر