مسیر 136 Pra.Junta-Plomerاز Yerbal تا G. Mistral

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Yerbal - Rojas - Av. Rivadavia - Rivadavia - Gral. San Martin - Nuestra Senora del Buen Viaje - C. Colon - Int. M. Garcia - Gral. Guido - Bme. Mitre - Bs. Aires - E. Zeballos - Av. Pte. J. D. Peron - Moreno - Cordoba - R. Balbin (Ruta 200) - G. Mistral

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر