مسیر 103 Pra.Junta-Tapialesاز Av. J. B. Alberdi تا Altolaguirre

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. J. B. Alberdi - Hortiguera - Av. Eva Peron - Int. Crovara - Murature - Dean Funes - Blanco Encalada - Gral. Pintos - ? - Cabildo - Rosetti - P. de Mendoza - Velez Sarsfield - Altolaguirre

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر