مسیر 103 Pra.Junta-Tapialesاز Altolaguirre تا Av. Rivadavia

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Altolaguirre - ? - Velez Sarsfield - P. de Mendoza - Blanco Encalada - Pedernera - Gral. Pintos - Int. Crovara - Av. Eva Peron - E. Mitre - Av. Rivadavia

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر