مسیر 103 Pto.Madero-Tapialesاز Altolaguirre تا A. Moreau de Justo

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Altolaguirre - ? - Velez Sarsfield - P. de Mendoza - Blanco Encalada - Pedernera - Gral. Pintos - Int. Crovara - Av. Eva Peron - E. Mitre - Av. Rivadavia - Rosario - Venezuela - Muniz - Av. Belgrano - A. Villaflor - A. Moreau de Justo

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر