مسیر 162 R1 Chacarita-R.Castilاز Av. Corrientes تا Gral. San Martin

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Corrientes - J. Newbery - Nicasio Orono - A. Magarinos Cervantes - Av. J. B. Justo - Ruiz de los Llanos - Gral. C. Diaz - Irigoyen - Yerbal - Echenagucia - Av. Rivadavia - D´Onofrio - R. L. Falcon - Rivadavia - Bolivar - Gral. San Martin - Sarmiento - Pueyrredon - Gral. Acha - 11 de Septiembre

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر