مسیر 96 R1 Const.-Laferrereاز E. Echeverria تا Salta

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

E. Echeverria - Padre Lopez May - G. Ezeiza - Cnel. Murguiondo - M. Zamudio - M. Zapata - Sudamerica - R. Freire - Sta. Rosa - Valentin Gomez - E. Del Campo - Rocamora - Ruta Prov. 21 - Brig. Gral. J. M. de Rosas - ? - Pichincha - Australia - Dr. I. Arieta - Pte. Arturo Illia - Av. J. D. Peron - F. Varela - Av. de Mayo - Belgrano - B. Mitre - Moreno - Rivadavia - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Guayaquil - Riglos - Formosa - Mexico - Combate de los Pozos - Estados Unidos - Santiago del Estero - Av. Brasil - Lima - 15 de Noviembre de 1889 - Salta

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر