مسیر 172 R1 Pra.Junta-Atalayaاز J.B. Polledo تا Riglos

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

J.B. Polledo - Av. Marconi - Lavadero - Andalgala - B. De las Casas - Albarracin - Terrero - R.L. Falcon - Atenas - Caupolican - Cetigne - Fitz Roy - J.I. Rucci - Cervino - Los Andes . - Granada - Ensenada - Av. Mons. Bufano - M. Cane - Rivera Indarte - Bermudez - ? - Dr. I. Arieta - Triunvirato - Cnel. Brandsen - Dr. Iannone - Avellaneda - Belgrano - B. Mitre - Moreno - Rivadavia - Av. Rivadavia - Aut. Gral. Paz - Av. J. B. Justo - Av. Segurola - Av. Avellaneda - Neuquen - Acoyte - Av. J. M. Moreno - Guayaquil - Riglos

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر