مسیر 150 R1 Retiro-V.Maderoاز Av. De los Inmigrantes تا Olavarria

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. De los Inmigrantes - Av. Antartida Argentina - Av. Ramos Mejia - Maipu - Arenales - Suipacha - M. T. de Alvear - Rodriguez Pena - Lavalle - Av. Rivadavia - Solis - H. Yrigoyen - Constitucion - Combate de los Pozos - 15 de Noviembre de 1889 - Av. Caseros - E. de Luca - Rondeau - Dean Funes - Zavaleta - Los Patos - Atuel - Famatina - E. Ochoa - Av. Saenz - Esquiu - Del Barco Centenera - Av. Fco. F. de la Cruz - Larrazabal - Ana Diaz - Soldado de la Frontera - Av. Cnel. Roca - T. Gordillo - Corrales - Av. Gral. Paz (Este) - Roosevelt - Rizzuto - Juan Rava - Olavarria

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر