مسیر 132 R2 Ctrio.Flores-Retirاز Av. Ramos Mejia تا Varela

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Ramos Mejia - Av. del Libertador - Av. L. N. Alem - Av. Cordoba - Av. Pueyrredon - Av. Rivadavia - Varela - Balbastro

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر