مسیر 42 R2 Pompeya-Cdad.Univ.از Calle 3 تا Av. A. Alcorta

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Calle 3 - Rotonda C.Universitaria - Calle 1 - Av. Int. G?ldes - Int. G?ldes (B) - Int. Cantilo - Puente A.Labruna - Av. Guillermo Udaondo - E. Bavio - Alte. Saenz Valiente - Sgto. E. Romero - Cazadores - Blanco Encalada - Dragones - Echeverria - Husares - Juramento - Av. Virrey Vertiz - Av. del Libertador - T. Garcia - Av. Cabildo - Av. F. Lacroze - Av. Corrientes - Av. Dorrego - Martinez Rosas - Thames - Av. Warnes - Olaya - Av. Diaz Velez - Hidalgo - Acoyte - Av. J. M. Moreno - Av. Castanares - Cachimayo - Mom - Av. Riestra - Del Barco Centenera - Esquiu - Av. Saenz - Av. A. Alcorta

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر