مسیر 104 Once-San Justoاز Av. Pueyrredon تا Constitucion

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Pueyrredon - Av. Rivadavia - San Nicolas - Yerbal - Joaquin V. Gonzalez - Ensenada - Av. J. B. Alberdi - Av. Bruix - Av. Directorio - Oliden - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Argentina - Nazca - Constitucion

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر