مسیر 180 R2 Pra.Junta-San Justاز Gral. Ocampo تا Av. Pedro Goyena

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Gral. Ocampo - H. Yrigoyen - Almafuerte - Cabrera - Dr. I. Arieta - Peribebuy - ? - Cnel. Brandsen - Olleros - Necochea - J.C. Paz - Chiclana - Avellaneda - Int. Crovara - Av. Eva Peron - Oliden - G. de Laferrere - Larrazabal - San Pedro - Escalada - Av. Directorio - E. Mitre - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Valle - Viel - Av. Pedro Goyena

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر