مسیر 126 Caballito-La Tabladaاز Av. Directorio تا Av. Mons. Bufano

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Directorio - Beauchef - Av. Pedro Goyena - Av. J. B. Alberdi - Av. Bruix - Int. Crovara - ? - Rotonda La Tablada - Av. Mons. Bufano

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر