مسیر 36 Ramal B - Puente La Noriaاز Palermo تا Puente La Noria

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Calzada Circular Plaza Italia - Thames - Paraguay - J. Alvarez - Acuna de Figueroa - Rocamora - Av. Medrano - Sarmiento - Antonio Machado - ? - Av. Patricias Argentinas - Av. Diaz Velez - L. Marechal - Franklin - J. B. Ambrosetti - Felipe Vallese - Hidalgo - Av. Rivadavia - S. de las Carreras - R. Falcon - Av. Olivera - Primera Junta - Escalada - Autopista Tte. Dellepiane - Murguiondo - Cnel. M. Chilavert - Av. L. de la Torre - Av. Fco. F. de la Cruz - Saladillo - Aut. Gral. Paz - Av. Pte. J. D. Peron - Peron Rotonda Oeste

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر