مسیر 36 Ramal A - Villa Celinaاز Palermo تا Villa Celina

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Calzada Circular Plaza Italia - Thames - Paraguay - J. Alvarez - Acuna de Figueroa - Rocamora - Av. Medrano - Sarmiento - Antonio Machado - ? - Av. Patricias Argentinas - Av. Diaz Velez - L. Marechal - Franklin - J. B. Ambrosetti - Felipe Vallese - Hidalgo - Av. Rivadavia - S. de las Carreras - R. Falcon - Av. Olivera - Primera Junta - Escalada - Autopista Tte. Dellepiane - Murguiondo - Cnel. M. Chilavert - Av. L. de la Torre - Av. Fco. F. de la Cruz - Saladillo - Aut. Gral. Paz - Roosevelt - Rizzuto - Juan Rava - Olavarria - Unanue - Gral. San Martin

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر