مسیر 36 Ramal A - Villa Celinaاز Villa Celina تا Palermo

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Unanue - Olavarria - Juan Rava - Rizzuto - Roosevelt - Aut. Gral. Paz - Av. Fco. F. de la Cruz - Larrazabal - Autopista Tte. Dellepiane - Escalada - Av. Olivera - R. Falcon - Av. Lacarra - Av. Rivadavia - Rosario - Del Barco Centenera - Guayaquil - Av. J. M. Moreno - Acoyte - Av. Diaz Velez - Av. Patricias Argentinas - Franklin - Ramos Mejia - Vera - Lavalleja - Av. Corrientes - Gascon - Araoz - Charcas - Jorge L. Borges - Calzada Circular Plaza Italia

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر