مسیر 68 Ramal 1 x Viaductoاز Puente Saavedra تا Once

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Cabildo - Av. Santa Fe - Av. Pueyrredon - Av. Rivadavia

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر