مسیر 378 R2 Liniers-Laferrereاز Acceso Ramon Falcon تا Marcos Paz

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Acceso Ramon Falcon - Lateral General Paz - Rafaela - Ibarrola - Av. Rivadavia - Rivadavia - Bolivar - B. Mitre - Pueyrredon - Gral. Acha - Gral. San Martin - T. J. Villegas - Gral. Mosconi - Constitucion - Rincon - Peru - ? - Zapiola - H. Yrigoyen - Almafuerte - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Av. Marconi - C. Encina - C. Casares - Valentin Gomez - Contraalte. Cordero - R. Freire - Ruta Prov. 21 - E. Del Campo - Comodoro Py - Av. Luro - Marcos Paz - M.G. Merou - Soldado Fajardo