مسیر 378 R2 Liniers-Laferrereاز Marcos Paz تا Acceso Ramon Falcon

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Marcos Paz - ? - Soldado Fajardo - M.G. Merou - Av. Luro - Comodoro Py - E. Del Campo - Ruta Prov. 21 - C. Casares - R. Freire - Contraalte. Cordero - Valentin Gomez - C. Encina - Av. Marconi - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Almafuerte - H. Yrigoyen - Zapiola - Peru - Rincon - T. J. Villegas - Constitucion - Gral. Mosconi - Gral. San Martin - Gral. Acha - Pueyrredon - B. Mitre - Bolivar - Rivadavia - Av. Rivadavia - Ibarrola - Rafaela - Lateral General Paz - Acceso Ramon Falcon