مسیر 59 Ramal 3از Puente Saavedra تا Barracas

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Cabildo - T. Garcia - Ciudad de la Paz - Av. F. Lacroze - Av. L. M. Campos - Av. Santa Fe - Calzada Circular Plaza Italia - Av. Gral. Las Heras - Montevideo - Suipacha - Tacuari - C. Calvo - Lima - Constitucion - Lima oeste - Av. Brasil - Av. Caseros - San Lucar de Barrameda - Av. A. Alcorta - Los Patos - Av. Velez Sarsfield

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر