مسیر 165 R8 Pompeya-Loma Verdeاز Guatambu تا Av. Saenz

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Guatambu - Wilde - Mercedes - Bahia Blanca - H. Ascasubi - Tupac Amaru - Av. Antartida Argentina - Av. H. Yrigoyen - Prof. J. Marino - M. Dorrego - 25 de Mayo - Av. Meeks - C. Pellegrini - A. Saenz - L. N. Alem - Rodriguez Pena - Cnel. Rico - Eva Peron - Maximo Paz - Dip. Pedrera - Av. Rivadavia - Pte. Peron - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz