مسیر 165 Pompeya-Burzacoاز Ituzaingo تا Av. Saenz

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Ituzaingo - Independencia - Pueyrredon - Santo Domingo - Castagnino - J. M. Prieto - Bradley - Echag? - E. Policastro - Guatambu - Wilde - Mercedes - Bahia Blanca - Av. Antartida Argentina - Euskal-Echea - D. Gibson - Doyhenard - Florida - A. del Valle - Macome - Luzuriaga - J. Garibaldi - C. Saavedra - J. I. Gorriti - Av. Meeks - C. Pellegrini - A. Saenz - L. N. Alem - Rodriguez Pena - Av. H. Yrigoyen - Cnel. Rico - Eva Peron - Maximo Paz - Dip. Pedrera - Av. Rivadavia - Pte. Peron - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz